Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

Acropolis has been made pedestrian friendly. Viewfinder walks around

The main theme. .. .. . ...
 
The next one is just an exception.

Standing still for centuries. 
Three in a row.

Abstract.

Δεν υπάρχουν σχόλια: