Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

Puppy @ Duty... (Free?)

Shinywasabi.blogspot.com

Puppy @ Duty... (Free?)

@ Hellenic Duty Free Shops Headquarters
(photo by Dimitris Koutsolioutsos)

Δεν υπάρχουν σχόλια: