Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

BEZ VTIPU: O polovicu nižší účet za elektrinu

BEZ VTIPU: O polovicu nižší účet za elektrinu


Zníž spotrebu súpravou LED žiaroviek »
Ďalšie informácie »
Ďalšie informácie »
Staré žiarovky si okamžite vymeň


 Odhlá_siť tu 
Súprava LED žiaroviek so spotrebou 5W

Δεν υπάρχουν σχόλια: