Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Kto spôsobil nehodu? Záznamová kamera ukáže pravdu

Vinný šofér SA PREKVAPIL, keď uvidel túto kameru


Neuznal, že urobil chybu, chránil som sa palubnou kamerou »
Kto spôsobil nehodu? Záznamová kamera ukáže pravdu


 Tu Odhlási_ť 
Nejaký hlupák do mňa narazil. Našťastie som mal autokameru

Δεν υπάρχουν σχόλια: