Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Kiwis & Apples

Kiwi & Apples


Tip of the day:
Place unripe kiwis in a bowl with 2-3 apples and eventually kiwis will mature gradually without breaking down!

Δεν υπάρχουν σχόλια: