Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

NÁMRAZA na čelnom skle? Používaj na auto ochrannú clonu

NÁMRAZA na čelnom skle? Používaj na auto ochrannú clonu

V zime užitočné: clona na čelné sklo pre šoférov proti námraze


Ďalšie informácie


Ďalšie informácie

Zamrznuté čelné sklo ráno? Používaj clonu proti námraze

Tu odhlásiť

Δεν υπάρχουν σχόλια: