Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017

Ráno ti v aute drkocú zuby od zimy? Použi vyhrievanie sedadla, má dva stupne

[DO MRAZOV] vyhrievanie autosedadla môže mať cenu zlata, do každého auta

V aute ti je často zima? Vyhrievaný autopoťah s reguláciou


Ďalšie informácie


Ďalšie informácie

Ráno ti v aute drkocú zuby od zimy? Použi vyhrievanie sedadla, má dva stupne

Odhlásiť tu

Δεν υπάρχουν σχόλια: