Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

80 years old bicycle - Swiss made

A 80 years old bicycle

A 80 years old bicycle

A 80 years old bicycle

Δεν υπάρχουν σχόλια: