Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

Shiny Wasabi now in Amsterdam

After a long day, we made a stop for one beer @ PKings, downtown, by the river Amstel.

Δεν υπάρχουν σχόλια: